سازه های بادی .

نوع خدمات :

خدمات ما در حوزه سازه های بادی شامل طراحی، دوخت و فروش انواع سازه های بادی، عروسک های بادی و … می باشد.

در ادامه نمونه های اجرا شده توسط تیم فنی دنیای چادر را میتوانید ملاحظه فرمایید.