فروشگاه پروما

اجرای سقف فروشگاه

شرکت سایپا

کیف ابزار

شرکت الیت

کاور دستگاه های تولید، پرده های ورودی سالن

پارس خودرو

کاور لیفتراک، پرده ورودی سالن های تولید

صدر صحت

کاور لیفتراک

کوکاکولا

تهیه کاور ماشین آلات برای کارخانه کوکا کولا