اسپیس و سازه نمایشگاهی

اسپیس و سازه نمایشگاهی
در این بخش، نمونه ای از سازه های اجرا شده با اسپیس فریم از جمله سازه نمایشگاهی ، پارکینگ و …، که توسط تیم فنی دنیای چادر اجرا شده است، تقدیم حضورتان میگردد.

نمونه های اجرا شده :

فریم اسپیس با سقف شیشه ای و دورهای پارچه ای
ساخت غرفه های نمایشگاهی موقت با اسپیس فریم
پارکینگ خودرو با اسپیس فریم